Nelle Driessen Natuurtuinen

Ecologische, natuurrijke tuinen en natuurspeelplaatsen
Nelle Driessen ontwerpt tuinen en adviseert bij tuinwerkzaamheden met speciale aandacht voor ecologische of natuurrijke tuinen en natuurspeelplaatsen in privé-tuinen, voor scholen en in openbaar groen.

Bezoek de tuin van Nelle op 4-5 juni 2016

Op 4 en 5 juni 2016 kan je een bezoek brengen aan de tuin van Nelle Driessen. 

De tuin is een  leeftuin waarin de bewoners en diverse wilde planten en dieren zich thuis voelen. Door het  hoogteverschil is de tuin niet rolstoel- en rollator vriendelijk.

Parkeren is mogelijk aan de overzijde van de straat.

Lees meer over de tuin van Nelle

De natuurlijke tuin en ecologische elementen

Kenmerken van een ecologisch (of natuurrijke, natuurvriendelijke,  of ook wel natuurlijke) tuin zijn:

  • Tuinen waarin de bewoners zelf  aan het werk  kunnen gaan al dan niet onder begeleiding.
  • Toepassen van planten die je ook in het wild kunt tegenkomen en/of planten die het goed doen in onze klimaatzone;
  • Aanleg onderhoudsvriendelijke tuinen door het toepassen van bodembedekkende planten en bloemrijk grasland;
  • Verwerken eetbaar groen,  van moestuinvakken tot fruit en het toepassen van vaste eetbare planten in borders;
  • Hergebruik van lokale materialen zoals kunradersteen, mergelblokken, snoeihout, grasplaggen en stenen. De materialen worden , verwerkt  in keermuren, scheidingswanden  en banken;
  • Aandacht voor het buitenklimaat en welzijn door hergebruik  van regenwater, gevel- en dakgroen;

Samen de natuurtuin vormgeven (tuincoach)

Veel particulieren of groepen vinden het leuk om hun buitenruimte zelf aan te leggen en of te onderhouden maar durven zonder professionele hulp niet te beginnen. Als  tuincoach wil ik u daarbij graag helpen.

Samen met u wordt een planning gemaakt van de werkzaamheden. Besproken wordt wat  u zelf doet en welke tuinwerkzaamheden samen met de tuincoach wordt uitgevoerd of door derden. De aanleg en het onderhoud geschieden op basis van milieuvriendelijk en ecologische methoden.

Hulp bij ziekte

Zo is het ook mogelijk om mij als tuinbegeleidster te vragen om mensen in hun tuinwerkzaamheden te begeleiden als ze het overzicht in hun tuin zijn kwijtgeraakt. Ze willen wel en kunnen nog veel maar waar te beginnen?

Ik neem dan de regie over en probeer samen met de opdrachtgever de tuin op orde te krijgen. Daarbij komen mijn ervaringen als rehabilitatie-medewerkster voor Tuin & Kas in de zorgsector goed van pas. 

Soms heeft mijn begeleiding een tijdelijk karakter; een andere keer blijft deze tuinbegeleiding nodig. Deze begeleiding kan mogelijk betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Diensten

Nelle Driessen ontwerpt tuinen en adviseert bij tuinwerkzaamheden met speciale aandacht voor ecologische of natuurrijke tuinen en natuurspeelplaatsen in privé-tuinen, voor scholen en in openbaar groen.

Tuinontwerper

Nelle Driessen -
Tuinontwerper
Powered by FiloLabs