Duurzame ontwikkeling

Begeleiding in de duurzame ontwikkeling van de tuin
De tuin is een dynamische ruimte, geen jaar is hetzelfde en planten zijn constant in ontwikkeling. Het heerlijk om met u tuin mee te groeien maar af en toe moet er bijgestuurd worden. Met het juiste advies houdt u uw tuin gezond en in evenwicht.

Is dit iets voor u?

U heeft een bestaande tuin en zoekt begeleiding bij het tuinonderhoud. Het samen ontwikkelen van een meerjaren plan geeft houvast en helpt u om de tuin naar een hoger plan te trekken. 

In de praktijk

Een adviserend gesprek per jaar is vaak voldoende om:

  • over uw eigen ideeën te sparren met een groenprofessional  
  • Knelpunten in kaart te brengen
  • bij te sturen op het onderhoud
  • Een plan van aanpak te maken 

Sparren met een groenprofessional

De tuinliefhebber ontbreekt het vaak niet aan ideeën maar is er behoefte om deze te toetsen aan vorm en functionaliteit. Al pratende ontstaan vaak, door wederzijdse inspiratie, de mooiste ideeën.  

Knelpunten in kaart brengen

Soms zie je door je eigen bomen het bos niet meer. Een frisse blik van de groenprofessional kan de tuinliefhebber helpen om zijn wensen geprojecteerd te zien op de bestaande tuin en te onderzoeken waar deze niet stroken. Door de verbeterpunten samen in kaart te brengen kan naar de oplossing worden toegewerkt.

Bij te sturen op het onderhoud

De tuin is een dynamische ruimte, geen jaar is hetzelfde en planten zijn constant in ontwikkeling. Enerzijds is het heerlijk om met u tuin mee te groeien anderzijds moet u af en toe bijsturen om niet overwoekerd te raken. Met het juiste advies kunt u blijven genieten van een gezonde en evenwichtige beplanting 

Een plan van aanpak maken

U heeft om een of meer van de bovenstaande redenen advies ingewonnen. Samen gaan we dan een plan van aanpak maken. In dit plan gaan we benoemen wat de verbeterpunten zijn en bedenken hoe dit te realiseren is. Met dit plan kunt u zelf aan de slag maar misschien heeft u een hand hulp nodig. De Groenpraktijk heeft door haar jarenlange samenwerking met andere groenprofessionals een groot netwerk opgebouwd en kan u adviseren met het inschakelen van de juiste hulp.

Diensten

Groenprofessionals

Iny Frints -
Tuinontwerper
Powered by FiloLabs